Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Ông Nguyễn Thanh
    05/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Mỗi tuần một câu hỏi pháp luật
Người đăng: Đặng Phong .Ngày đăng: 07/10/2016 13:57 .Lượt xem: 1306 lượt.
Câu hỏi: Tại Điều 264 Luật TTHC quy định: “Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 50 của Luật Đất đai được giải quyết như sau: “Trường hợp Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc khởi kiện theo quy định của Luật TTHC”. Nếu quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh được ban hành sau khi giải quyết khiếu nại có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện thì có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?
Trả lời Tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính: “1. Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính là văn bản được thể hiện dưới hình thức quyết định hoặc dưới hình thức khác nhau như thông báo, kết luận, công văn do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành có chứa đựng nội dung của quyết định hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính mà người khởi kiện cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (trừ những văn bản thông báo của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức trong việc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức bổ sung, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết, xử lý vụ việc cụ thể theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó), bao gồm: a. Quyết định hành chính được cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành trong khi giải quyết, xử lý những việc cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính; b. Quyết định hành chính được ban hành sau khi có khiếu nại và có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thể, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính được hướng dẫn tại điểm a khoản này”. Như vậy, đối với trường hợp nêu trên, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại có nội dung mới (sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện) thì quyết định này là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Cần lưu ý, đây là quy định mới theo hướng mở rộng thẩm quyền của Tòa án về giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, nội dung này được quy định tại Điều 264 Luật tố tụng hành chính. Trước khi Luật TTHC có hiệu lực thi hành thì trường hợp Chủ tịch UBND giải quyết tranh chấp đất đai nếu có khiếu nại sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết và không có quyền khởi kiện vụ án hành chính (khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai 2003).
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Các quyết định giải quyết khiếu nại năm 2018
Các tin cũ hơn:
một số vướng mắc của Luật KN,TC
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Thực hiện tốt hơn công tác giải quyết KN,TC trong tình hình mới

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập