Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Ông Nguyễn Thanh
    05/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 26/08/2009 15:56 .Lượt xem: 1327 lượt.

 

 

 

 

 

 

    Thanh tra tỉnh Quảng Nam xin giới thiệu những nội dung cơ bản của trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo để CBCC và Thanh tra viên vận dụng trong quá trình thục hiện cho đúng quy trình:

 

 

 

 

 

 

 

I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH.

 

 

Bước 1. Chuẩn bị giải quyết khiếu nại:

Buớc chuẩn bị giải quyết bắt đầu từ khâu nghiên cứu sơ bộ vụ việc đến khi đưa ra kế hoạch, yêu cầu công việc cần xem xét, giải quyết cụ thể.

 

1. Nghiên cứu sơ bộ vụ, việc.

 

Nghiên cứu sơ bộ vụ việc khiếu nại là một khâu quan trọng của bước chuẩn bị. Mục đích của khâu này nhằm làm rõ và củng cố nội dung chủ yếu về vụ, việc: Chẳng hạn, họ tên, địa chỉ, trạng thái thần kinh, tư cách người khiếu nại; yêu cầu cơ bản của khiếu nại; cơ sở, căn cứ của các yêu cầu trong khiếu nại; thẩm quyền giải quyết và tính chất của vụ, việc...Cho nên, kết quả nghiên cứu sơ bộ vụ, việc là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định lựa chọn giải quyết vụ, việc theo trình tự thủ tục nào:

- Thông báo không giải quyết vụ, việc theo quy định của pháp luật;

- Thụ lý giải quyết vụ, việc theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Nghiên cứu sơ bộ vụ, việc có thể thực hiện như sau:

Nghiên cứu hồ sơ vụ, việc: Sau khi khiếu nại của công dân đã đến với cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì hồ sơ vụ, việc khiếu nại được xác lập. Đôi khi, thực tế khiếu nại đến với cơ quan giải quyết thông qua con đường công văn, thư từ chuyển đơn. Do vậy, nghiên cứu hồ sơ vụ, việc sẽ là công việc đương nhiên khi làm công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, hồ sơ vụ, việc ở thời điểm này thường là thông tin, tài liệu do bên khiếu nại cung cấp:

- Đơn hoặc biên bản ghi lời khiếu nại;

- Bằng chứng về quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại;

- Tài liệu có liên quan.

Nghiên cứu vụ, việc qua đương sự: Khi việc nghiên cứu qua hồ sơ chưa làm rõ được các yêu cầu thì có thể kết hợp qua tiếp xúc với đương sự, yêu cầu họ trình bày, cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ. Thông qua đó, các bên có cơ hội hiểu kĩ hơn về các vấn đề liên quan quyền, lợi ích, nghĩa vụ của mình trong vụ, việc. Người khiếu nại có thể nhận thức lại và thay đổi quyết định của mình về khiếu nại như điều chỉnh nội dung khiếu nại, rút đơn khiếu nại. Người bị khiếu nại có thể kịp thời nhận ra sai phạm để khắc phục, sửa chữa.

             Người khiếu nại, người bị khiếu nại và những người liên quan.

Nghiên cứu tại địa bàn: Đôi khi việc nghiên cứu khảo sát ban đầu phải xuống địa bàn nơi có vụ, việc bị khiếu nại. Trên thực tế, nhiều vụ việc khiếu nại nhờ có khảo sát tại địa bàn mà cán bộ nghiệp vụ đã sớm đề xuất được cách xử lý giải quyết kịp thời để khiếu nại chấm dứt sớm hoặc có cách giải quyết thích hợp sau này. Đặc biệt với vụ, việc được nhận định phức tạp việc nghiên cứu sơ bộ tại địa bàn thường là một công việc bắt buộc trước khi thụ lý giải quyết.

Qua tiếp xúc nghiên cứu sơ bộ ban đầu nội dung khiếu nại, tính chất vụ, việc được xác định. Do đó, khiếu nại có thể chấm dứt do người khiếu nại tự nguyện rút đơn; việc rút đơn phải làm thành văn bản, đối với vụ, việc đơn giản, tài liệu, chứng cứ đầy đủ thì khiếu nại có thể được giải quyết ngay, khiếu nại chấm dứt.

Sau khi hoàn tất việc nghiên cứu sơ bộ, cán bộ nghiệp vụ kết thúc khâu này bằng báo cáo vụ, việc đề xuất với cấp có thẩm quyền để làm căn cứ xử lý, giải quyết vụ, việc.

 

2. Thụ lý giải quyết  vụ, việc.

 

Đây là khâu tiếp theo sau khi đã hoàn tất nghiên cứu sơ bộ vụ, việc. Căn cứ hồ sơ và báo cáo của cán bộ nghiệp vụ nếu khiếu nại thỏa mãn các điều kiện quy định, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại, cấp thẩm quyền quyết định thụ lý giải quyết vụ, việc và gửi thông báo cho người khiếu nại biết. Ngược lại, nếu khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý thì trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ lý do.

Quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền là căn cứ pháp lý để tiến hành giải quyết theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Thực tế cho thấy còn nhiều cơ quan, đơn vị xem nhẹ thủ tục này, chưa xác định việc quyết định thụ lý vụ, việc là một khâu bắt buộc trong giải quyết khiếu nại, là cơ sở để tính thời hạn giải quyết khiếu nại.

Sau khi có quyết định thụ lý giải quyết, hồ sơ vụ việc có thể được chuyển tiếp bàn giao cho các cán bộ nghiệp vụ để thẩm tra, xác minh vụ, việc. Do vậy, việc bàn giao hồ sơ phải chặt chẽ, đầy đủ, bảo đảm tính liên tục của thông tin, tài liệu đã được xử lý.

 

3. Xây dựng kế hoạch giải quyết vụ, việc.

 

Kế hoạch giải quyết cần nêu ra các công việc phải làm, tiến độ thời gian của từng việc cụ thể, dự kiến được các tình huống phát sinh khi thực hiện và các điều kiện bảo đảm cần thiết khi tiến hành giải quyết vụ, việc khiếu nại. Kế hoạch giải quyết chi tiết, đầy đủ ở mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm cụ thể của từng vụ, việc.

Căn cứ vào nghiên cứu hồ sơ, cần phải xác định tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp của vụ, việc (đối tượng liên quan, phạm vi liên quan, mức độ thiệt hại do hành vi, quyết định trái pháp luật gây ra, đã qua cấp nào giải quyết...).

Kế hoạch giải quyết là bước cụ thể hóa nhiệm vụ nêu trong văn bản thụ lý, bao gồm:

+ Nội dung cần phải nghiên cứu bổ sung;

+ Vần đề cần thẩm tra, xác minh;

+ Gặp gỡ (cơ quan, cá nhân, người liên quan...) để thu thập thông tin, thẩm tra, xác định chứng cứ;

+ Các điều kiện tài chính, nhân lực...

+ Vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết...

+ Tiến độ, thời gian...

Kế hoạch giải quyết vụ, việc được báo cáo người có thẩm quyền.

 

4. Tập hợp và nghiên cứu tài liệu liên quan.

 

Để có căn cứ pháp lý và tài liệu giúp cho giải quyết vụ việc nhanh chóng, người thụ lý giải quyết phải sưu tầm, tập hợp các tài liệu có liên quan.

- Văn bản, tài liệu do đơn thư khiếu nại đề cập.

- Văn bản, tài liệu liên quan đến quyết định, hành vi bị khiếu nại. Đây cũng là tài liệu phục vụ cho việc xem xét bảo đảm tính đúng đắn, hợp pháp của quyết định hành chính hoặc hành vi bị khiếu nại.

- Văn bản tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn chỉ đạo giải quyết khiếu nại hành chính của công dân và các lĩnh vực có liên quan.

- Văn bản, tài liệu tham khảo; đặc điểm lãnh thổ, dân cư, tài liệu phục vụ đã giải quyết tương tự...

Trên cơ sở kế hoạch giải quyết đã được thông qua và tài liệu về vụ, việc đôi khi cần thiết phải nghiên cứu, chuẩn bị nghiệp vụ trước khi triển khai chính thức.

Bước 2. Thẩm tra, xác minh vụ, việc.

Quyết định giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền phụ thuộc vào những báo cáo, kết luận, kiến nghị của cán bộ thụ lý giải quyết. Báo cáo, kết luận phải trên cơ sở các tài liệu, thông tin về vụ, việc đã được thu thập, kiểm tra, xác minh phù hợp những quy định của pháp luật.

Do vậy, đây là bước quyết định trong xem xét giải quyết vụ, việc khiếu nại. Đồng thời, nó cũng là bước đòi hỏi cao nhất về trình độ nghiệp vụ, năng lực hoạt động nghề nghiệp.

 

1. Vận dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản.

 

Khi tiến hành thẩm tra, xác minh vụ, việc cần thiết vận dụng một số biện pháp nghiệp vụ cơ bản sau:

 

a) Làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan.

 

Thực chất đây là quá trình khai thác thông tin từ các đối tượng có liên quan đến vụ, việc thông qua giao tiếp hành chính có yêu cầu cụ thể. Phải chủ động và chuẩn bị kĩ về nội dung, về nghiên cứu đối tượng, thủ pháp nghiệp vụ để nhanh chóng đi đến vấn đề cần quan tâm xác minh.

 

b) Kiểm tra đối chiếu, xem xét thực tế.

 

Việc kiểm tra, đối chiếu, xem xét cụ thể hồ sơ, tài liệu, kho, quỹ liên quan hoặc kiểm tra địa bàn có sự kiện, vụ, việc là cần thiết. Đây là một trong biện pháp chủ đạo, độ tin cậy cao của công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản và các phương châm chủ yếu, người cán bộ nghiệp vụ chỉ có thể đưa ra kết luận nội dung gì, điều gì sau khi thẩm tra, xác minh các tài liệu sự kiện...Do vậy, việc kiểm tra đối chiếu xem xét đến tận nơi vừa là khâu kết thúc đánh giá chứng cứ, nhưng cũng có thể là khâu khởi đầu cho việc đưa đến thu thập thông tin, xác định chứng cứ tiếp theo.

Khâu chuẩn bị cho công việc này bao gồm những vấn đề đã thu thập được, những vấn đề còn phải làm rõ, những số liệu, hiện vật, địa điểm đã được cung cấp...Đó là nội dung cần thiết phải làm rõ.

Chọn yếu tố, tiêu chí nào là đặc trưng, cơ bản để kiểm tra; lựa chọn, thiết lập phương pháp kiểm tra như thế nào cho phù hợp lại là hai vấn đề then chốt quyết định trong sử dụng biện pháp nghiệp vụ này.

Các phương tiện, điều kiện phục vụ như tài chính, giao thông, kĩ thuật nghiệp vụ...sẽ giúp cho khâu kiểm tra, xem xét có kết quả tốt.

 

c) Yêu cầu giám định (nếu cần).

 

Biện pháp nghiệp vụ yêu cầu giám định được sử dụng khi tính đúng đắn, chân thực của tài liệu được cung cấp, hiện vật thu thập được mà qua việc kiểm tra, xem xét thông thường không mang lại kết quả. Khi đó, cán bộ thụ lý phải nhờ đến kết luận của các nhà chuyên môn, của các cơ quan, tổ chức mà pháp luật cho phép đánh giá, kiểm tra, xem xét làm rõ tình trạng tài liệu, hiện vật. Thủ tục yêu cầu và nhận kết quả giám định phải thực hiện chặt chẽ...

d) Tổ chức đối thoại, đối chất.

 

Đối thoại là một biện pháp sử dụng rộng rãi trong giải quyết vụ việc.

- Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ đối thoại trực tiếp với các bên. Việc đối thoại nhằm: Làm rõ nội dung khiếu nại và yêu cầu của các bên.

- Người giải quyết khiếu nại lần tiếp theo, gặp gỡ đối thoại nếu cần thiết.

Đối chất được thực hiện giữa các bên khi thông tin cung cấp không thống nhất hoặc mâu thuẫn nhau. Qua đối chất nhằm làm rõ tính chính xác, đúng đắn của thông tin do các bên đã cung cấp. Đối chất có thể tiến hành khi một trong hai bên đề nghị hoặc do chủ động của cán bộ thẩm tra xác minh vụ việc yêu cầu.

 

e) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

 

Văn bản được cơ quan Nà nước có thẩm quyền cung cấp là một căn cứ pháp lý để cán bộ nghiệp vụ xem xét, kết luận vấn đề trong quá trình thẩm tra, xác minh vụ việc.

 

f) Sử dụng các phương tiện kĩ  thuật hỗ trợ.

 

Các phương tiện kĩ thuật được sử dụng với góc độ là phương tiện kĩ thuật hỗ trợ cho hoạt động nghiệp vụ. Nó được sử dụng hợp lý sẽ thúc đẩy quá trình giải quyết khiếu nại kịp thời, chính xác và kinh tế.

Các phương tiện kĩ thuật, công nghệ như máy ảnh, máy ghi âm, ghi hình, thiết bị sao chép, computer, tra cứu, khai thác, bảo vệ thông tin thanh tra, xét khiếu tố...rất cần được khai thác sử dụng trong hoạt động nghiệp vụ. Phải nghiên cứu sử dụng các phương tiện kĩ thuật một cách hiệu quả, hợp lý.

 

g) Đánh giá thông tin, xác định căn cứ giải quyết.

 

Khác với các biện pháp trên, ở đây cán bộ nghiệp vụ tiến hành phân tích, tổng hợp, so sánh trên tài liệu, qua tiếp xúc với các bên, qua đối chất, kiểm tra, xem xét thực tế...để đánh giá thông tin đã thu thập, xác định căn cứ làm cơ sở giải quyết vụ việc.

Bằng phân tích, tổng hợp, so sánh...các vấn đề được đối chiếu với quy định của văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước, tìm ra nguyên nhân sai phạm, mục đích, động cơ của các hành vi trong khiếu nại...,xác định tính đúng sai, chân thực của từng nội dung cụ thể mà khiếu nại đã đề cập.

Trình tự vận dụng các biện pháp nghiệp vụ phụ thuộc vào quá trình giải quyết cụ thể của vụ, việc khiếu nại. Quá trình vận dụng phải được thực hiện trong mối quan hệ liên tục phát triển có thể theo nhiều vòng khác nhau: kiểm tra xem xét - gặp gỡ đương sự - phân tích so sánh - kiểm tra xem xét...Quá trình vận dụng đó phải là quá trình tổng hợp nhiều biện pháp và phải biết sử dụng thông tin phù hợp nhằm làm cho việc vận dụng các biện pháp có hiệu quả.

 

2. Báo cáo thẩm  tra, xác minh.

 

Kết thúc bước thu thập thông tin, xác định chứng cứ là đã làm rõ các vấn đề cần thẩm tra, xác minh. Do đó, cán bộ nghiệp vụ được phân công thẩm tra, xác minh vấn đề nào phải làm báo cáo thẩm tra, xác minh về vấn đề đó. Đây là phần thể hiện công việc của cán bộ, Thanh tra viên về phần việc được giao thẩm tra, xác minh.

 

Bước 3. Ra quyết định và công bố quyết định.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Thực hiện tốt hơn công tác giải quyết KN,TC trong tình hình mới
Mỗi tuần một câu hỏi pháp luật
Các quyết định giải quyết khiếu nại năm 2018

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập